ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

** โครงการห้องเรียนกีฬา **

หมดเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วครับ


สถิติการรับสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กำลังกรอกข้อมูล
รวม : 0 คน
ตรวจหลักฐานแล้ว
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน
รอตรวจหลักฐาน
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน
หลักฐานไม่ครบ
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน
ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน
สถิติการรับสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กำลังกรอกข้อมูล
รวม : 0 คน
ตรวจหลักฐานแล้ว
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน
รอตรวจหลักฐาน
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน
หลักฐานไม่ครบ
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน
ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัคร
ชาย : 0 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 0 คน

สอบถามเพิ่มเติม : Facebook Messenger WebSite